Zborník z konferencie ,,Sociálne služby v regióne 2 - Administrácia a riadená dokumentácia v sociálnych službách" v PDF (10.11.2011, Skalica)

  • 29 November 2011
  • aopss

KOVAĽOVÁ, Mária – MÁTEL, Andrej– ŠTEPANOVSKÁ, Martina (eds.)

Podľa doterajších zisťovaní, nie je vo väčšine zariadení sociálnych služieb na Slovensku a ani v okolitých postkomunistických štátoch zavedený komplexný dokumentačný systém, ktorý by priamo korešpondoval s koncepciou holistickej starostlivosti o človeka a bol integrovaný do procesu permanentného zvyšovania kvality služieb, čiže by sa dal ako systém vyučovať na škole a aplikovať v praxi.

Link: http://www.prohuman.sk/socialna-praca/zbornik-socialne-sluzby-v-regione-...