Kvalita v sociálnych službách ako výzva (Prohuman)

  • 29 January 2015
  • aopss

Abstrakt: Príspevok je zameraný na problematiku kvality v sociálnych službách a predstavenie programu Sekcie kvality v sociálnych službách , ktorý vychádza z cieľov Stratégie národného programu kvality SR na obdobie 2013-2016 pre sociálnu starostlivosť.
Kľúčové slová: Kvalita. Klient. Hodnotenie kvality. Sociálne služby.

Publikované: Prohuman.sk

Link: http://www.prohuman.sk/socialna-praca/kvalita-v-socialnych-sluzbach-ako-...