Medzinárodné stretnutie kvalitárov v sociálnych službách v Holíči

  • 16 May 2018
  • aopss

Čo je kvalita a aké miesto v nej má človek? Čo musí ovládať odborný pracovník, aby mohol poskytovať kvalitné sociálne služby? Aké podmienky vytvárajú politici vo Švajčiarsku, v Nemecku, v Českej republike a akú podporu majú poskytovatelia sociálnych služieb na Slovensku od našich politikov a legislatívcov? Je kvalita len o peniazoch, alebo skôr o prístupe ľudí? Čo všetko sa musí dokumentovať a čo kontrolujú úrady? Na tieto aj ďalšie otázky budú diskutovať odborníci s riaditeľmi a riaditeľkami zariadení sociálnych služieb od 17. do 18. mája 2018 na jubilejnom kongrese, ktorý sa uskutoční v Akadémii vzdelávania a výskumu v sociálnych službách v Holíči.

Už samotný názov kongresu „Krása a dobro ležia v dosahu ľudskej skúsenosti“ môže prezradiť skrývajúce tajomstvo odborných prednášok hostí zo Švajčiarska, Nemecka, Českej republiky a Slovenska na prastarú tému kvality, ktorá sa nesie od čias zrodu života človeka na zemi, až po dnešné vedecky vytvárané systémy a modely riadenia kvality . Môžu byť normy ISO ako aj Model EFQM rovnako použiteľné do sociálnych služieb ako do automobilového priemyslu?

Prednášajúci budú odpovedať na zásadnú otázku: Obsahujú systémy, ktoré spoločne zavádzame do zariadení sociálnych služieb aj konanie dobra a motivujú nás ku konaniu dobra a krásy pre človeka, ktorý sa nachádza v nepriaznivej sociálnej situácii a potrebuje našu pomoc? Alebo sú zariadenia sociálnych služieb skutočne tak nekvalitné, ako o nich stále častejšie píšu novinári? Sú potrebné mediálne škandály, alebo nešťastia, aby sa písalo o ťažkej a zodpovednej práci opatrovateliek, sestier a terapeutov pri lôžkach klientov?

Súčasťou stretnutia bude krst odborných publikácií: “Kvalita sociálnych služieb v kocke I. a II“ ako aj vyhlásenie národných súťaží: „Sociálne služby obrazom a slovom 2018“ (Neanonymná literárno-fotografická súťaž v žánroch blog, fotografia, fotoreportáž, vedecko-odborná publicistika pre autorov nad 18 rokov na tému z oblasti sociálnych služieb) a súťaž: TOP Manažér kvality v sociálnych službách 2018“

Každý z nás sa raz môže ocitnúť v nepriaznivej sociálnej situácii, v ktorej bude odkázaný na službu. Aká bude? Kvalitná, naplnená dobrom a krásou? Alebo nekvalitná, trpká a škaredá?

Autorka: Mária Kovaľová
konateľka spoločnosti Tabita s.r.o.; www.tabitasro.sk a prezidentka Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb, www.aopss.sk
Tel. kontakt: +421 905 543 245