Prihláška za člena AOPSS

Prihláška za člena Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb

Výška členského: 1 eur ročne pre daný kalendárny rok. Úhradu treba zrealizovať bankovým prevodom na č. ú.: IBAN: SK50 7500 0000 0040 2028 6948. Do poznámky treba uviesť Vaše meno a priezvisko

Na prihlásenie použite formulár v prílohe: