Planéta Malého princa

Bol raz jeden Malý princ, ktorý býval na planéte iba o niečo väčšej ako on sám, a potreboval nejakého priateľa  ...

Hlavný cieľ projektu:

 Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb si prenajala rodinný domček so záhradou, ktorý chce zrekonštruovať a vybudovať prvé regeneračno-relaxačné centrum pre pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovať im počas celého roka priestory pre oddych, odborné prednášky, supervíziu,  psychoterapeutické prednášky, spirituálne rozhovory a teambuildingové stretnutia.

 Cieľ č.2 :

Individuálny prístup ku klientovi si dokáže personál zabezpečiť často krát prostredníctvom spoločných neformálnych stretnutí. Preto Planéta Malého princa bude otvorená aj pre regeneračno-relaxačné pobyty pre klientov zariadení sociálnych služieb, ktorých bude sprevádzať ich personál.

 Cieľ č. 3:

Aby sme zabezpečili celoročnú vyťaženosť objektu, ďalším cieľom bude ponúkať finančne výhodné víkendové byty, ale aj pobyty počas prázdnin personálu zariadení sociálnych služieb pre ich rodiny. Uprednostňované budú sociálne slabšie rodiny, ktoré si nemôžu dovoliť zaplatiť hotely, či penzióny.

Východisková situácia:

 Pracovníci zariadení sociálnych služieb patria k zamestnancom, ktorí majú nielen veľmi nízke platové ohodnotenie, ale aj veľmi náročnú prácu. Denne sú vystavovaní náročnej fyzickej opatere seniorov, aj klientov so psychickým, či fyzickým postihnutím, psychickej labilite klientov a ďalším stresorom, či rizikám, ktoré pozná len človek, ktorý sa 24 hodín obklopuje ich potrebami či požiadavkami. Na Slovensku je veľa nadácii, ktoré podporujú samotných klientov, ale nikto nemyslí na tých, ktorí sa o nich starajú. Projektom chceme podporiť vybudovanie prvého relaxačno-vzdelávacieho centra „ Planéta Malého princa“ pre pracovníkov sociálnych služieb. Chceme pre nich pripraviť miesto, kde si budú môcť počas celého roka prísť oddýchnuť, zrelaxovať, vypočuť si odborné prednášky, ktoré im pomôžu liečiť syndróm vyhorenia, alebo načerpať  dostatok novej energie. Pomocou terapií pre dušu aj pre telo im umožníme pokračovať v ich náročnej práci.

Opatrovateľky, terapeuti, vychovávatelia, sestry,  inštruktori sociálnej rehabilitácie sú denne vystavení psychickej aj fyzickej záťaži.  Na Slovensku sú ich platy také nízke, že si nemôžu dovoliť pobyty pri mori, ale ani relaxačné víkendové pobyty, ktorými  by si mohli zregenerovať telesné, ale aj psychické sily pre svoje náročné povolanie. Samotné zariadenia sociálnych služieb nemajú dostatok finančných prostriedkov ani na ich ďalšie vzdelávanie, na rozvoj prevádzky, alebo pre zlepšenie ich pracovného prostredia. Nedostatok finančných prostriedkov spôsobilo, že na jedného odborného pracovníka je aj 20 až 30 klientov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorého musí zaplienkovať, okúpať, či nakŕmiť. Vo vyspelých krajinách EÚ existujú pobytové zariadenia, ktoré slúžia na regeneráciu a terapeutickú liečbu pre ľudí pracujúcich v pomáhajúcich profesiách, ktorí sú vystavovaní stresu, agresiám, či telesnému zápachu. Tieto zariadenia sú vybavené perličkovou vaňou, saunami, miestnosťou pre meditáciu, ako aj spoločenskými priestormi pre odborné prednášky spojené s pitím bylinkového čaju pri krbovej peci.  Na Slovensku nemáme takéto pobytové relaxačné centrum. Členovia OZ budú pracovať na tomto projekte dobrovoľnícky. To znamená, že na rekonštrukčných prácach okolo budovy (stavebné úpravy v interiéry, ako aj v exteriéry), ale aj pri vybudovaní  celej terapeutickej záhrady (hrubá úprava terénu, vysádzanie a estetická úprava) sa budú podieľať v rámci dobrovoľníckych hodín, nielen pracovníci zariadení sociálnych služieb, ale aj ich manželia, či manželky. Všetci podľa svojich zručností a schopností. Členovia OZ, prispejú aj vybavením do kuchyne, jedálne, spoločenských priestorov (osobnými darmi), ale aj výrobkami klientov zo zariadení. V prípade, že získame podporu Vašej nadácie, budeme vedieť začať realizovať už prvé pobyty v dohľadnej dobe a získame tým čas, aby sme mohli  hľadať ďalších sponzorov. Postupne by sme chceli zabezpečiť financovanie a rozvoj prevádzky organizovaním aj pobytov pre partnerské organizácie zo zahraničia, ktoré by nám svojím príspevkom (napr. za 1 mesiac) vedeli uhradiť náklady pre tých, od ktorých budeme prijímať len symbolický príspevok.

Súčasnosť:

Od 23. januára 2016 už otvárame zimnú sezónu  pre prvých návštevníkov, ktorí si môžu prenajať domček na priestory pre oddych, odborné prednášky, supervíziu,  psychoterapeutické prednášky, spirituálne rozhovory a teambuildingové stretnutia.

Kapacita domčeka je 10 osôb, k dispozícii sú však aj priestory Akadémie vzdelávania  výskumu v sociálnych službách pre ďalších 10 ubytovaných v apartmánoch v sídle Akadémie, Bernolákova 4. (cca 6 min. chôdze). Ako to vyzerá vo vnútri domčeka a v jeho okolí máme na fotografiách TU.