Kontakty

Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb (AOPSS)

Association of Social Service Professionals (AOPSS)

Prezidentka: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, tel.: +421 905 543 245
Viceprezidentka: PaedDr. Miroslava Floriansová, MPH.MBA

Adresa: Hviezdoslavova č. 1828/1, 908 41 Šaštín Stráže
IČO: 42292891
DIČ: 2024032758

Tel. č.: +421 34 774 9610

E-mail: predsedaaopss@gmail.com
     
Facebook: https://www.facebook.com/aopss.sk/