Workshopy zamerané na štandardy kvality pre sociálne služby a tvorbu komunitných plánov pre obce sa konajú 29. - 30. 1. 2019 v Holíči

  • 21 December 2018
  • aopss

Viete že?
• September 2019, keď začnú chodiť hodnotitelia kvality sociálnych služieb sa blíži?
• Máte už zadefinované opatrenia, na plnenie štandardov kvality?
• Obec má zákonnú povinnosť vypracovať Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb?
• Kvalitný komunitný plán je dokonalým základom na poskytovanie sociálneho poradenstva vašim klientom?
• Vďaka kvalitnému komunitnému plánu môžete výrazne podporiť celkový rozvoj vašej obce?

Príďte sa dozvedieť viac na workshop v našom príjemnom prostredí, pri šálke kvalitnej kávy!


Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb

Obec má zákonnú povinnú povinnosť vypracovať a schváliť Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) a to v spolupráci s poskytovateľmi a prijímateľmi sociálnych služieb v rámci územnej pôsobnosti a v súlade s ustanovením § 80 písmena a) a § 83 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
Nami vypracovaný komunitný plán je skvelou pomôckou na poskytovanie základného sociálneho poradenstva.

Podmienky kvality sociálnej služby
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách určil v § 104 a v prílohe 2 hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby.
Nový zákon č. 485/2013 Z. z. o sociálnych službách v prílohe 2 dopĺňa, upravuje a bližšie popisuje podmienky kvality stanovené zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby sú nástrojom na hodnotenie a zároveň zlepšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb. Sú cestou na zlepšenie toho, čo v sociálnych službách dobre nefunguje.

Zameranie workshopu
Vzhľadom na stúpajúci záujem o poradenské služby a sprevádzanie aj pri príprave Komunitného plánu sociálnych služieb obce alebo mesta, sme zaradili tento produkt do nášho portfólia poradenskej činnosti v oblasti sociálnych služieb.
V prípade vášho záujmu sme pripravení so skúsenosťami v tejto oblasti, poskytnúť vám kvalifikovanú prípravu tohto strategického dokumentu, ktorý je vyžaduje zákon o sociálnych službách. Tento proces je pomerne náročný na koordináciu všetkých zúčastnených strán a obvykle trvá viac ako štyri mesiace. Skladá sa z týchto základných modulov:
• Spracovanie harmonogramu prác a návrhu postupov.
• Vytvorenie pracovných orgánov.
• Spracovanie analytickej časti v súčinnosti so zainteresovanou verejnosťou.
• Spracovanie návrhu intervencií v súčinnosti so zainteresovanou verejnosťou.
• Spracovanie návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb a predloženie na rokovanie zastupiteľstva.
• Prípadné korekcie dokumentu.

V prípade záujmu môžeme vykonávať kontinuálne poradenstvo pri samotnej aplikácii a validácii dokumentu.
Podrobnejšie informácie radi poskytneme pri osobnom kontakte. Pripravili sme preto dva bezplatné workshopy, na ktorých vás prevedieme problematikou komunitných plánov a kvality sociálnych služieb. K dispozícii sú dva termíny, na ktoré sa môžete prihlásiť vopred telefonicky.

Termíny workshopov:
29. 1. 2019 – Štandardy kvality pre denné stacionáre, prioritne pre regióny Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra
30. 1. 2019 – Bezplatný workshop – Komunitný plán obce –prioritne pre obce v okresoch Senica, Skalica, Malacky, Myjava
Začiatok je vždy o 9.00 hod. Predpokladaný koniec je 13.00 hod.

Miesto konania:
Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách
Adresa: Bernolákova 4, 908 51 Holíč

Kontakt na prihlásenie na workshop:
Mgr. Katarína Chmurčiaková
+421 904 140 512

Organizátori:

Tabita s. r. o
www.tabitasro.sk

Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách
www.avvss.sk

Mediálny partner:

Prohuman.sk
www.prohuman.sk