II. vedecké sympózium prof. Moniky Krohwinkel podporujúci proces aktívneho ošetrovania a opatrovania - šanca pre profesionalizáciu, 26.-27.9.2019, Žilina

  • 27 June 2019
  • aopss

Dovoľte nám pozvať Vás na jediné výnimočné stretnutie s  pani profesorkou Monikou Krohwinkel na Slovensku, ktorej teoretickopraktický ošetrovateľsko/opatrovateľský model sa využíva v tisíckach zariadení sociálnych služieb   najmä v  Nemecku, Švajčiarsku, Rakúsku, Luxembursku, Belgicku,  Holandsku a v ďalších krajinách.

Obsah sympózia pripravila naša hosťka nielen pre vedeckých a akademických pracovníkov, ale aj pre samotných poskytovateľov a odborníkov    z ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti.
Vítaní ste všetci, ktorí už pracujete podľa jej modelu, ale aj tí, ktorí hľadáte pre svoje zariadenie moderný a štruktúrovaný model ošetrovania a opatrovania, ktorý zodpovedá aj požiadavkám zákona o sociálnych službách a podmienkam kvality na Slovensku.

TEMATICKÉ ZAMERANIE
Koncepčné a empirické východiská  ošetrovateľsko opatrovateľského procesu, ako výsledok neustálej výmeny a aktívneho vzájomného vzťahu teoretických poznatkov a skúseností z praxe.

Miesto konania:
Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina 011 09
26.9. 2019  od 13:00-18:00 h
27.9. 2019    od 09:00-13:00 h

Organizátor:
Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách
Inštitút profesionálneho opatrovania prof.Moniky Krohwinkel

Registrácia a informácie
Mgr. Eliška Švrčková, 0904 216 753, sekretariat@avvss.sk

Viac informácií v prílohách a na www.avvss.sk