Slávnostné otvorenie Planéty Malého princa sa koná dňa 5.2.2016 v Holíči

  • 25 January 2016
  • aopss

Milí kolegovia a priatelia sociálnych služieb,

s radosťou Vás pozývame na slávnostné otvorenie Planéty Malého princa dňa 5.2.2016 v Holíči.

Začiatok otvorenia sa uskutoční v priestoroch Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách na Bernolákovej 4, malým pohostením o 13:00 a o 13:30 sa presunieme na Kopčanskú 43.

Sme vďační Pánu Bohu, spoluzakladateľom a dobrovoľníkom za pomoc pri budovaní miesta pre  komunitu ľudí, ktorí sú dennodenne spolu vo vzťahu opatrovateľ a opatrovaný, klient a zamestnanec, zamestnanec a zamestnanec (sociálny pracovník, sestra, terapeut, riaditeľ, inštruktor sociálnej rehabilitácie, upratovačka, kuchárka, údržbár, práčka, šofér...).  

V priestoroch Planéty malého princa chceme prijímať počas celého roka všetkých, ktorí pracujú v pomáhajúcich profesiách a potrebujú si načerpať novú energiu pre náročnú prácu aj náročné pracovné prostredie prostredníctvom terapeuticko - relaxačných kurzov a chcú sa učiť pracovať v tíme. Na planéte Malého princa chceme poskytovať teambuildingové aktivity, ako aj supervíziu zamestnancom, ktorí pracujú v zariadeniach sociálnych služieb, v detských domovoch, alebo v terénnych sociálnych službách. Planéta Malého princa bude otvorená aj pre rodinných príslušníkov zamestnancov sociálnych služieb, aby si v krásnom prostredí Záhoria a Moravy mohli dopriať turistiku na Baťovom kanály, návštevy nádherných moravských zámkov (Lednice, Valtice,...), alebo si rozohriať telo kvalitným „vínečkem.“

Myšlienka vznikla počas Vianočných sviatkov 2014 a prvú časť vízie (ubytovacie priestory) sa nám podarilo zrealizovať do Vianočných sviatkov 2015.   Teraz na nás čaká relaxačná časť (saunový svet), zateplenie budovy, úprava celého areálu. Projektový zámer je hotový a práce je veľa. Preto  chceme pozvať aj Vás, ktorých táto myšlienka oslovila, aby ste sa stali Priateľom Malého princa a vyplnili prihlášku. Potešíme sa každému.

Viac informácii Vám poskytne prezidentka AOPSS, Mária Kovaľová na tel.: 0905 543245, alebo  predsedaaopss@gmail.com.