ZÁVERY Z KONFERENCIE - máj 2017

  • 11 April 2017
  • aopss

Milí kolegovia a priatelia,

Dňa 9. mája 2017 sa konala medzinárodná odborná konferencia so 149 účastníkmi pod názvom: „Starostlivosť o klientov s psychickými a psychosomatickými ochoreniami v zariadeniach sociálnych služieb a v domácom prostredí“.

Závery z konferencie si môžete pozrieť v prílohe.

Kolektív AOPSS a Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách