Veľkonočné sviatky

  • 1 April 2021
  • webadmin
Veľkonočné sviatky nie sú len náboženským sviatkom, ale stávajú sa
symbolom oslavy vzkriesenia dobra a symbolom oslavy vzkriesenia prírody.
Veľkonočné sviatky prinášajú nádej. Nádej, ktorú tak všetci veľmi potrebujeme. Nádej, že sa skončí pandémia. Nádej, že si už budeme môcť oddýchnuť. Nádej, že sa budeme môcť vrátiť k činnostiam, ktoré máme radi a že budeme môcť stretávať svojich blízkych. K tejto nádeji Vám chceme popriať, aby ste boli aj naďalej statoční v práci aj v osobnom živote. Aby ste si oddýchli a zhlboka sa nadýchali pokoja a vzájomnej lásky.
Sme s Vami a sme tu pre Vás 
Prezidentka a kolektív Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb a
Riaditeľka a kolektív Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách v Holíči