Vyhlásenie občianskej iniciatívy „Len srdce nestačí“

  • 28 February 2019
  • webadmin

Vážení kolegovia a priatelia sociálnych služieb.

Dnešným dňom sme vyhlásili občiansku iniciatívu „Len srdce nestačí“. Chceme ňou poukázať na dlhodobo neriešené problémy, ktoré ohrozujú nielen prijímateľov sociálnych služieb, ale aj samotných pracovníkov. Odmietame preberať trestnoprávnu zodpovednosť za systémové chyby v legislatíve a pseudoexpertné rozhodnutia. Nedokážeme už niesť bremeno fyzickej a psychickej pracovnej záťaže bez ujmy na našom vlastnom zdraví.

Musíme to riešiť.

Podporte túto iniciatívu nosením symbolického trička počas obdobia,  v ktorom zodpovední politici spolu s nami budú hľadať riešenia.

PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA
prezidentka AOPSS