Návšteva u pani prezidentky Slovenskej rebupliky

  • 15 March 2021
  • webadmin
Pandémia COVID-19 naplno ukázala pravý obraz sociálnych služieb na Slovensku. Odhalila slabé aj silné stránky, ohrozenia, ale aj príležitosti na ktoré by mali reagovať nielen samotní poskytovatelia, zriaďovatelia, ale aj kompetentní predstavitelia vlády, štátnych úradov, či mimovládnych organizácii. Bolo mi cťou prijať pozvanie pani prezidentky Slovenskej republiky k okrúhlemu stolu pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Pani prezidentka sa zaujímala o aktuálne informácie z prvej línie, v ktorej od marca 2020 "bojujú" o životy seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím, nielen sestry, opatrovateľky pri lôžku, ale celé tímy riadiacich, odborných a obslužných pracovníkov. Jej záujem a podporu sme cítili počas celej doby pandémie. Pani prezidentka vyzdvihla potrebu stabilizovať personál, podporiť ich prácu lepším finančným ohodnotením, ako aj modernou stavebnou infraštruktúrou, ktorá by vytvorila nielen kvalitné prostredie pre klientov, ale aj bezpečné a estetické prostredie pre zamestnancov.

Verím, že bremeno, ktoré nesú novodobí hrdinovia sociálnych a zdravotných služieb, nezostane len na ich pleciach, pretože je tak obrovské, že aj keby chceli, tak ho nezvládnu sami. Preto sa chcem aj touto formou poďakovať pani prezidentke Slovenskej republiky v mene všetkých mojich kolegýň a kolegov za prejavenú úctu a podporu.

Mária Kovaľová