Budova Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách

Na fotografiách je pohľad na budovu, v ktorej sídli AOPSS z ulice a aj vnútorné nádvorie.