ZSS v Dámskom klube - Ako môžu pomôcť rodinní príslušníci?

  • 19 January 2021
  • webadmin
Sme radi, že tematika sociálnych služieb a starostlivosti o našich prijímateľov vzbudzuje stále väčší záujem médií. Len v prípade, že im poskytneme čo najviac reálnych a pravdivých informácií, môžeme očakávať pomoc a empatiu laickej aj odbornej verejnosti a štátu. 
PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA prezidentka Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb
a spoluzakladateľka Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách v Dámskom klube na RTVS 14. januára 2021 zanechala hlboký dojem u skvelých moderátoriek aj divákov.
Viac sa dozviete: