Vedenie tímu ako príležitosť rozvíjať seba aj druhých

  • 16 November 2020
  • webadmin

Vedenie tímu ako príležitosť rozvíjať seba aj druhých 
19. november o 13.00 
Online ŠTVRTKY s webinármi zdarma Vám prináša Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb (AOPSS), Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. službách (AVVSS) a softvérový systém caresee - starostlivosť, ktorú vidieť.
Milí kolegovia, snažíme sa nájsť nástroje ako Vám pomôcť. A preto sme sa rozhodli pripraviť pre Vás sériu štyroch štvrtkových webinárov s aktuálnymi témami:
strach,
sociálna izolácia,
motivácia zamestnancov pracovať v covidovom zariadení,
budovanie tímu v stresovom prostredí.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Opatrujte sa, sme pripravení aj naďalej pomáhať.
PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, prezidentka AOPSS
Mgr. Diana Kosová, lektorka MBA a štvrtkových webinárov