Opatrenia voči šíreniu COVID-19 v sociálnych službách

  • 23 March 2020
  • webadmin

Vážení kolegovia keďže mimoriadna situácia so šírením corona vírusu naďalej trvá a prognózy nie sú dobré, musíme sa pripraviť na krízový manažment na dlhšie obdobie. Asi už viete, že pripravujeme krízové a epidemické plány pre všetky druhy služieb. Každá dobrá rada, alebo príklad dobrej praxe ako aj slabé stránky a ohrozenia, ktoré máte z vlastných skúseností nám pomôžu nielen v plánovacom, v realizačnom, ale aj vo validačnom procese. Preto Vás chceme poprosiť o vyplnenie dotazníka ku krízovému riadeniu v ZSS. Každá informácia je cenná.

Link na dotazník: https://forms.gle/rnbKYY2kaemzdAXe7

Ďakujeme