KRÍZOVÉ PORADENSTVO PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

  • 16 March 2020
  • webadmin

V našej spoločnosti sme dnes svedkami dobrovoľníctva ľudí, ktorí šijú rúška a ponúkajú pomoc pri nákupoch pre seniorov. Slovensko má úžasný kapitál ľudskej solidarity. Túto solidaritu ľudí sme sa rozhodli podporovať aj my svojim odborným poradenstvom pre riadiacich pracovníkov v pobytových, ambulantných, ako aj v terénnych sociálnych službách.

Od 16.3.2020 poskytujeme BEZPLATNÉ odborné poradenstvo pre zvládanie riadenia a organizácie chodu prác v sociálnych službách v podmienkach mimoriadnej situácie v spolupráci s Tabitou s.r.o. 
a to na maily: predsedaopss@gmail.com
a tel. čísle:     +421 905 543 245

Zároveň vytvárame pracovný tím riaditeliek a riaditeľov s ktorým budeme pripravovať návrhy na krízové (prevádzkové - pandemické) plány pre verejných aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách dočasne pozastavuje všetky prezenčné kurzy a pripravujeme e-learningové kurzy ako aj kurzy prostredníctvom telekonferencie a videí. 

Konzultácie vykonávame telefonicky, emailom alebo prostredníctvom aplikácie SKYPE.