Interiér Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách

Na fotografiách je vidieť vnútorné priestory ako konferenčnú sálu, ušebne a chodby.