Články

december 27, 2023

Na Slovensku asi neexistuje človek, ktorý by v určitej etape života nepotreboval riešiť sociálne služby, či už pre člena rodiny, známeho, príbuzného alebo pre seba. O tom, že je nedostatok sociálnych pracovníkov, opatrovateliek a sestier, že populácia starne a hrozí, že sa v budúcnosti nebude mať kto o ľudí postarať, sa hovorí už dlhšie.

december 12, 2023
Milí priatelia, veľké otázniky okolo dodržiavania ľudských práv a slobôd v sociálnych službách môžu byť pre nás hrozbou, alebo výzvou. Konferencia Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb, ktorá sa uskutočnila 7.12. 2023 v Žiline bola vedená v duchu dialógu teórie, ale aj aplikačnej praxe z pohľadu paternalistického, ale aj ľudsko-právneho konceptu. Dvaja rečníci sa nepostavili proti sebe (Kovaľová, prezidentka Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb, kvalitárka a Ondrej Buzala, tiež odborník na kvalitu v sociálnych službách), ale oproti sebe. Ako keby stáli na dvoch brehoch jednej rieky, ktorá je prepojená mostom. Podobne ako autori odborných štúdii k tejto problematike neodsúdili a nezavrhli paternalistický, tzv. ochranársky prístup a nenahradzovali ho ľudsko-právnym prístupom bez toho, aby si nezačali klásť tie správne otázky. Nebolo ľahké v krátkom čase vysvetliť princípy ochranárskeho prístupu, ale ani zásadné postoje potrebné pri dodržiavaní základných práv a slobôd, ktoré by sa postupne mali stať dennou rutinou odborných pracovníkov v sociálnych službách.
november 24, 2021
Radi by sme s vami zdieľali 2. vydanie SEED-Hub newslettru - v prílohe.
Nájdete v ňom zhrnutie prvého Social Business Fóra, ktoré sa venovalo téme starostlivosti o seniorov. 
apríl 1, 2021
Veľkonočné sviatky nie sú len náboženským sviatkom, ale stávajú sa
symbolom oslavy vzkriesenia dobra a symbolom oslavy vzkriesenia prírody.
január 19, 2021
Sme radi, že tematika sociálnych služieb a starostlivosti o našich prijímateľov vzbudzuje stále väčší záujem médií. Len v prípade, že im poskytneme čo najviac reálnych a pravdivých informácií, môžeme očakávať pomoc a empatiu laickej aj odbornej verejnosti a štátu. 
december 18, 2020

máj 28, 2020

Dnes sa nám zíde každá ruka aj noha. A o to viac, keď to budú silné a mladé ruky aj nohy. Zaangažovanie mladých hokejistov do nákupov pre klientov v zariadeniach sociálnych služieb ušetrí sociálnym pracovníkom, alebo inštruktorom sociálnej rehabilitácie niekoľko desiatok hodín v mesiaci, ktoré môžu investovať do priamej práce s klientom. V mene Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb sa chcem poďakovať Kauflandu aj Slovenskému zväzu ľadového hokeja.

apríl 2, 2020

AOPSS ako pridružený člen medzinárodnej organizácie SOLIDAR ktorá zastrešuje európsku a celosvetovú sieť občianskych združení (CSO) sa stotožňuje s výzvou pre EÚ a členské štáty, aby chránili práva obyvateľstva, ktoré čelí väčšej zraniteľnosti v období COVID-19

Prebiehajúca pandémia Covid-19 jasne ukazuje, čo je zlé na nerovnakých spoločnostiach na všetkých úrovniach. Zatiaľ čo vlády chránia a podporujú úlohu súkromného sektora, „koronavírusová kríza“ ukazuje, že verejné a všeobecné zdravie je jediný spôsob, ako zabezpečiť náležitú ochranu občanov. V súčasnosti sú zdravotnícki pracovníci v popredí a vystavujú sa vírusu, aby zachránili životy a uzdravili tých, ktorí sú infikovaní a potrebujú pomoc. Toto veľké úsilie poukazuje na základnú sociálnu hodnotu práce, ktorá je príliš často podceňovaná, nedostatočne platená a podlieha zbytočným škrtom a privatizačným politikám.

Tí z nás, ktorí majú to šťastie, že si užívajú prácu na diaľku, nesmú zabudnúť na všetkých pracovníkov, ktorí nemôžu urobiť to isté. Milióny ľudí sú v celej Európe nútený tráviť voľný čas; vziať neplatenú dovolenku alebo dokonca ísť do práce napriek vládnym dekrétom a výzvam zostať doma. Neexistuje presný odhad počtu pracovníkov, ktorí sa kvôli neistým pracovným podmienkam alebo skorodovaným pracovným právam, čo sa teraz buď vystavujú väčšej šanci nákazy vírusom, alebo sú svedkami poklesu ich príjmu, bez mechanizmu sociálneho zabezpečenia, ktorý by podporoval ich dočasnú nezamestnanosť.

marec 23, 2020

Vážení kolegovia keďže mimoriadna situácia so šírením corona vírusu naďalej trvá a prognózy nie sú dobré, musíme sa pripraviť na krízový manažment na dlhšie obdobie. Asi už viete, že pripravujeme krízové a epidemické plány pre všetky druhy služieb.

Stránky