Články

november 24, 2021
Radi by sme s vami zdieľali 2. vydanie SEED-Hub newslettru - v prílohe.
Nájdete v ňom zhrnutie prvého Social Business Fóra, ktoré sa venovalo téme starostlivosti o seniorov. 
apríl 1, 2021
Veľkonočné sviatky nie sú len náboženským sviatkom, ale stávajú sa
symbolom oslavy vzkriesenia dobra a symbolom oslavy vzkriesenia prírody.
január 19, 2021
Sme radi, že tematika sociálnych služieb a starostlivosti o našich prijímateľov vzbudzuje stále väčší záujem médií. Len v prípade, že im poskytneme čo najviac reálnych a pravdivých informácií, môžeme očakávať pomoc a empatiu laickej aj odbornej verejnosti a štátu. 
december 18, 2020

máj 28, 2020

Dnes sa nám zíde každá ruka aj noha. A o to viac, keď to budú silné a mladé ruky aj nohy. Zaangažovanie mladých hokejistov do nákupov pre klientov v zariadeniach sociálnych služieb ušetrí sociálnym pracovníkom, alebo inštruktorom sociálnej rehabilitácie niekoľko desiatok hodín v mesiaci, ktoré môžu investovať do priamej práce s klientom. V mene Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb sa chcem poďakovať Kauflandu aj Slovenskému zväzu ľadového hokeja.

apríl 2, 2020

AOPSS ako pridružený člen medzinárodnej organizácie SOLIDAR ktorá zastrešuje európsku a celosvetovú sieť občianskych združení (CSO) sa stotožňuje s výzvou pre EÚ a členské štáty, aby chránili práva obyvateľstva, ktoré čelí väčšej zraniteľnosti v období COVID-19

Prebiehajúca pandémia Covid-19 jasne ukazuje, čo je zlé na nerovnakých spoločnostiach na všetkých úrovniach. Zatiaľ čo vlády chránia a podporujú úlohu súkromného sektora, „koronavírusová kríza“ ukazuje, že verejné a všeobecné zdravie je jediný spôsob, ako zabezpečiť náležitú ochranu občanov. V súčasnosti sú zdravotnícki pracovníci v popredí a vystavujú sa vírusu, aby zachránili životy a uzdravili tých, ktorí sú infikovaní a potrebujú pomoc. Toto veľké úsilie poukazuje na základnú sociálnu hodnotu práce, ktorá je príliš často podceňovaná, nedostatočne platená a podlieha zbytočným škrtom a privatizačným politikám.

Tí z nás, ktorí majú to šťastie, že si užívajú prácu na diaľku, nesmú zabudnúť na všetkých pracovníkov, ktorí nemôžu urobiť to isté. Milióny ľudí sú v celej Európe nútený tráviť voľný čas; vziať neplatenú dovolenku alebo dokonca ísť do práce napriek vládnym dekrétom a výzvam zostať doma. Neexistuje presný odhad počtu pracovníkov, ktorí sa kvôli neistým pracovným podmienkam alebo skorodovaným pracovným právam, čo sa teraz buď vystavujú väčšej šanci nákazy vírusom, alebo sú svedkami poklesu ich príjmu, bez mechanizmu sociálneho zabezpečenia, ktorý by podporoval ich dočasnú nezamestnanosť.

marec 23, 2020

Vážení kolegovia keďže mimoriadna situácia so šírením corona vírusu naďalej trvá a prognózy nie sú dobré, musíme sa pripraviť na krízový manažment na dlhšie obdobie. Asi už viete, že pripravujeme krízové a epidemické plány pre všetky druhy služieb.

marec 19, 2020

Vážený pán Igor Matovič, budúci premiér SR,
Vážený pán  Milan Krajniak, budúci minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Vážený pán Marek Krajčí, budúci minister zdravotníctva SR,

dovoľte, aby som Vám v mene komunity odbornej praxe v sociálnych službách zablahoželala k budúcim pozíciám. Ujmete sa ich v neľahkej situácii, ktorá nemá v novodobej histórii SR obdobu. Chceme Vám byť v tejto ťažkej dobe nápomocní ako len budeme vedieť a vládať.

Preto si Vám dovoľujeme poslať VYHLÁSENIE, v ktorom sme dnes ako zástupcovia 7-mich organizácií, aktívnych v sociálnych službách, zadefinovali 10 opatrení nevyhnutných na konsolidáciu sociálnych služieb vzhľadom na veľké riziko šírenia Covid - 19.

marec 16, 2020

V našej spoločnosti sme dnes svedkami dobrovoľníctva ľudí, ktorí šijú rúška a ponúkajú pomoc pri nákupoch pre seniorov. Slovensko má úžasný kapitál ľudskej solidarity. Túto solidaritu ľudí sme sa rozhodli podporovať aj my svojim odborným poradenstvom pre riadiacich pracovníkov v pobytových, ambulantných, ako aj v terénnych sociálnych službách.

Stránky