Články

máj 28, 2020

Dnes sa nám zíde každá ruka aj noha. A o to viac, keď to budú silné a mladé ruky aj nohy. Zaangažovanie mladých hokejistov do nákupov pre klientov v zariadeniach sociálnych služieb ušetrí sociálnym pracovníkom, alebo inštruktorom sociálnej rehabilitácie niekoľko desiatok hodín v mesiaci, ktoré môžu investovať do priamej práce s klientom. V mene Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb sa chcem poďakovať Kauflandu aj Slovenskému zväzu ľadového hokeja.

apríl 2, 2020

AOPSS ako pridružený člen medzinárodnej organizácie SOLIDAR ktorá zastrešuje európsku a celosvetovú sieť občianskych združení (CSO) sa stotožňuje s výzvou pre EÚ a členské štáty, aby chránili práva obyvateľstva, ktoré čelí väčšej zraniteľnosti v období COVID-19

Prebiehajúca pandémia Covid-19 jasne ukazuje, čo je zlé na nerovnakých spoločnostiach na všetkých úrovniach. Zatiaľ čo vlády chránia a podporujú úlohu súkromného sektora, „koronavírusová kríza“ ukazuje, že verejné a všeobecné zdravie je jediný spôsob, ako zabezpečiť náležitú ochranu občanov. V súčasnosti sú zdravotnícki pracovníci v popredí a vystavujú sa vírusu, aby zachránili životy a uzdravili tých, ktorí sú infikovaní a potrebujú pomoc. Toto veľké úsilie poukazuje na základnú sociálnu hodnotu práce, ktorá je príliš často podceňovaná, nedostatočne platená a podlieha zbytočným škrtom a privatizačným politikám.

Tí z nás, ktorí majú to šťastie, že si užívajú prácu na diaľku, nesmú zabudnúť na všetkých pracovníkov, ktorí nemôžu urobiť to isté. Milióny ľudí sú v celej Európe nútený tráviť voľný čas; vziať neplatenú dovolenku alebo dokonca ísť do práce napriek vládnym dekrétom a výzvam zostať doma. Neexistuje presný odhad počtu pracovníkov, ktorí sa kvôli neistým pracovným podmienkam alebo skorodovaným pracovným právam, čo sa teraz buď vystavujú väčšej šanci nákazy vírusom, alebo sú svedkami poklesu ich príjmu, bez mechanizmu sociálneho zabezpečenia, ktorý by podporoval ich dočasnú nezamestnanosť.

marec 23, 2020

Vážení kolegovia keďže mimoriadna situácia so šírením corona vírusu naďalej trvá a prognózy nie sú dobré, musíme sa pripraviť na krízový manažment na dlhšie obdobie. Asi už viete, že pripravujeme krízové a epidemické plány pre všetky druhy služieb.

marec 19, 2020

Vážený pán Igor Matovič, budúci premiér SR,
Vážený pán  Milan Krajniak, budúci minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Vážený pán Marek Krajčí, budúci minister zdravotníctva SR,

dovoľte, aby som Vám v mene komunity odbornej praxe v sociálnych službách zablahoželala k budúcim pozíciám. Ujmete sa ich v neľahkej situácii, ktorá nemá v novodobej histórii SR obdobu. Chceme Vám byť v tejto ťažkej dobe nápomocní ako len budeme vedieť a vládať.

Preto si Vám dovoľujeme poslať VYHLÁSENIE, v ktorom sme dnes ako zástupcovia 7-mich organizácií, aktívnych v sociálnych službách, zadefinovali 10 opatrení nevyhnutných na konsolidáciu sociálnych služieb vzhľadom na veľké riziko šírenia Covid - 19.

marec 16, 2020

V našej spoločnosti sme dnes svedkami dobrovoľníctva ľudí, ktorí šijú rúška a ponúkajú pomoc pri nákupoch pre seniorov. Slovensko má úžasný kapitál ľudskej solidarity. Túto solidaritu ľudí sme sa rozhodli podporovať aj my svojim odborným poradenstvom pre riadiacich pracovníkov v pobytových, ambulantných, ako aj v terénnych sociálnych službách.

august 13, 2019

Caresee je slovenský dokumentačný a manažérsky systém v digitálnej podobe, ktorý prepája zmluvné, diagnostické, metodické a výkonnostné vzťahy a vytvára z nich komplexnú informáciu o klientoch.

júl 31, 2019

Milí kolegovia v oblasti sociálnych služieb,

srdečne Vás pozývame na Maratón sociálnej rehabilitácie IV. s hlavnou témou MÉDIÁ,  spojený s Konferenciou o kvalite, ktorý bude  12. – 13. septembra 2019 v Holíči.

12. 9. 2019 - Médiá

Médiá sú dobrým sluhom,  ale môžu byť aj zlým pánom. Naučte sa plávať v týchto vodách,  využite ich vo svoj prospech a naučte sa s nimi spolupracovať.

Na konferencii Vás budú sprevádzať a usmerňovať profesionálky Katka Brychtová (herečka a úspešná moderátorka), Oľga Belešová (moderátorka, herečka a vyštudovaná žurnalistka),  Viera Poliaková (editorka a vedúca tímu redaktorov TV Markíza), Jana Tuhá (média  a PR špecialistka)  a  Jannette Šimková (uznávaná koučka a mentorka). Budeme sa venovať  aj nasledujúcim témam:
•    Prečo je dôležité pochopiť prácu a rozmýšľanie médií
•    Ako pracovať s médiami
•    Práca s osobnosťami/známymi tvárami
•    Vystupovanie v médiách a diskusiách
•    Prvý dojem len ťažko napravíš

jún 27, 2019

Dovoľte nám pozvať Vás na jediné výnimočné stretnutie s  pani profesorkou Monikou Krohwinkel na Slovensku, ktorej teoretickopraktický ošetrovateľsko/opatrovateľský model sa využíva v tisíckach zariadení sociálnych služieb   najmä v  Nemecku, Švajčiarsku, Rakúsku, Luxembursku, Belgicku,  Holandsku a v ďalších krajinách.

Obsah sympózia pripravila naša hosťka nielen pre vedeckých a akademických pracovníkov, ale aj pre samotných poskytovateľov a odborníkov    z ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti.
Vítaní ste všetci, ktorí už pracujete podľa jej modelu, ale aj tí, ktorí hľadáte pre svoje zariadenie moderný a štruktúrovaný model ošetrovania a opatrovania, ktorý zodpovedá aj požiadavkám zákona o sociálnych službách a podmienkam kvality na Slovensku.

TEMATICKÉ ZAMERANIE
Koncepčné a empirické východiská  ošetrovateľsko opatrovateľského procesu, ako výsledok neustálej výmeny a aktívneho vzájomného vzťahu teoretických poznatkov a skúseností z praxe.

február 28, 2019

Podporme túto iniciatívu nosením symbolického trička. Je možnosť si vybrať z dvoch vzorov.

OBJEDNAŤ TRIČKO

Iniciatíva za profesionálne a kvalitné služby s názvom ,,Len srdce nestačí!" chce zabojovať za:

 Dostatočné financovanie verejných aj neverejných sociálnych služieb.

  1. Metodickú podporu a právnu ochranu riadiacim pracovníkom, ktorí nesú 24-hodinovú zodpovednosť.
  2. Stabilitu personálu na všetkých úrovniach.
  3. Zvýšenie sociálneho statusu zamestnancov v občianskom povedomí.
  4. Zabezpečenie takého vzdelávania personálu, ktoré zvýši profesionalitu v riadiacich, ako aj v odborných činnostiach.
  5. Vytváranie bezpečného a kvalitného pracovného prostredia.
  6. Nový zákon o sociálnych službách.

Nenechajme odísť tých, ktorí pracujú v sociálnych službách dobre a so srdcom.

február 28, 2019

Milí priatelia, v súčasnosti ešte pracujú v sociálnych službách ľudia so srdcom, ktorí berú svoju prácu ako poslanie. Stále viac a viac sa však na nás a na rodinných príslušníkov prenáša väčšia zodpovednosť.

Stránky